1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

ActionAids allmänna arbete

ActionAid är en
internationell federation som finns i drygt 45 länder och arbetar i över 400
programområden. Vi arbetar för en mer rättvis värld fri från fattigdom. Vi tror
på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I alla våra
projekt finns ett särskilt fokus på att stärka kvinnors och flickors rättigheter
eftersom de ofta är mest utsatta och för att jämställdhet är en förutsättning
för en hållbar utveckling. Människorna som vi arbetar med är själva viktiga
förändringsaktörer och tillsammans med dem och lokala partnerorganisationer
kämpar vi för förändring. Arbetet
omfattas av såväl humanitära insatser som påverkansaktiviteter och långsiktigt utvecklingsarbete.

Välj Projekt Läs mer...

Stoppa kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en skadlig tradition som innebär att man skär bort delar av eller hela det yttre könsorganet på en kvinna. Ingreppet är ett fruktansvärt övergrepp mot kvinnors sexuella frihet och integritet. Det är en traumatisk upplevelse som orsakar ett livslångt lidande för de flickor som utsätts. Vi måste sätta stopp för denna grymhet som varje dag riskerar att drabba 8000 oskyldiga flickor.Visa ditt stöd genom att starta en insamling till förmån för vårt arbete för att stoppa kvinnlig könsstympning. Du kan enkelt bjuda in vänner och bekanta sprida ordet om vårt arbete. Med din hjälp kan vi nå fler – och göra mer.

Välj Projekt Läs mer...