Var med och bidra du med! Esa Pruikkonen startar hållbarhetsinsamling för Actionaid

Ge en gåva
Skapad av:
Esa Pruikkonen
Samlar in till:
ActionAids allmänna arbete

Var med och bidra du med! Esa Pruikkonen startar hållbarhetsinsamling för Actionaid

Esa Pruikkonen månar om ett hållbarhetstänk, hjälp oss hjälpa Actionaid i deras viktiga arbete!

I dagens samhälle blir det allt viktigare att företag tar socialt ansvar och visar hänsyn mot miljö. En global rapport som Deloitte gav ut tidigare i maj månad 2019, visar att socialt ansvarstagande lönar sig. De företag och organisationer som visar respekt och stödjer kunder, miljö och samhället kan räkna med större tillväxt under 2019 än andra företag. Därför väljer vi nu att bidra till Actionaids viktiga arbete i världen.

De sociala företagens roll växer, vi väljer Actionaid

Deloitte Global Human Capital Trends bygger på intervjuer med cirka 10 000 personer på företag i 119 länder. Deras studie visar att de sociala företagens roll växer och blir allt viktigare i världen.

Studien visar också att 73 procent av de sociala företagen som är ledande inom sin bransch förväntar sig ökad tillväxt under 2019 jämfört med förra året. Den motsvarande siffran bland de företag som inte prioriterar sociala frågor ligger på 55 procent.

Därför väljer vi nu Actionaid när vi skapar denna insamling för att stärka vår hållbarhetsprofil som ett ansvarstagande företag.

Förädling av kommersiell fastighetsutveckling har under de senaste åren tagit skott i Sverige. Detta betyder också att det nya samhällsbyggandet måste vara göras med respekt och omtanke på både miljö och medmänniska. Därmed har också aktörer och företag inom kommersiell fastighetsutveckling ett stort ansvar gentemot miljö och omgivning.Esa Pruikkonen har ett långsiktigt hållbarhetstänk

Esa Pruikkonen är ett av de företag som satsar på att utveckla och förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder där människa och miljö sätts i centrum. Ända sedan bildandet av Esa Pruikkonen så ligger ansvarsfullt arbetssätt och hållbarhet som grund i allt de gör och genomsyras idag i deras företags DNA. De sätter stort värde på att förädla kommersiella lokaler på ett sätt som kan vara till glädje för alla och med minsta miljöbelastning som möjligt. Esa Pruikkonen strävar efter att ta ett mycket stort hänsynstagande mot miljön och de arbetar kontinuerligt med att minska deras miljöpåverkan. De tror starkt på uppförandekoder, socialt ansvar och hållbarhet, oavsett när det gäller material eller sättet de jobbar på.

De bygger för framtiden genom att fokusera på utveckling med ett långsiktigt perspektiv. Esa Pruikkonens affärsmodell bygger på att ha ett tätt samarbete med uppdragsgivaren och i varje uppdrag de åtar sig, tar de alltid hänsyn till fastighetens förutsättningar, dess omgivning, belägenhet och ändamål. Från start till slutmålet så värnar de om att ha ett långsiktigt hållbarhetstänk.

Så var med och stötta oss i vår insamling till Actionaid!

Ge en gåva
0 kr
0%
27765 Dagar kvar

Senaste aktivitet

När du får in gåvor, kommer de att visas här