Kvinnor som utsatts för syraattacker får hjälp till ett värdigt liv

Kvinnor som utsatts för syraattacker får hjälp till ett värdigt liv

Attacker mot kvinnor med frätande syra är ett allvarligt problem i Bangladesh. Det vanligaste scenariot är att offret är en ung kvinna som uppvaktas av en man, men avspisar honom. För att förstöra kvinnans utseende och framtid attackerar den försmådde mannen henne genom att kasta syra över hennes ansikte. Och skammen får kvinnan och hennes familj bära.

Skadorna efter en syraattack är betydande. De kan lindras om vatten hälls på huden omedelbart efter attacken. Det som händer är att huden fräts sönder, även musklerna och går det riktigt illa även skelettet. Många kvinnor som får syra i ansiktet förlorar synen och i allvarliga fall ögonen.

Vill du hjälpa kvinnor som utsatts för syraattacker?
Tillsammans med tidningen Amelia samlar vi in pengar för att kunna hjälpa fler kvinnor inom de projekt ActionAid driver för att hjälpa de som drabbats. Det handlar om omedelbar, medicinsk hjälp, men även mer långsiktig, där kvinnan får terapi, hjälp att bygga upp självförtroendet igen samt yrkesträning för hållbar försörjning. Dessutom arbetar vi med informationskampanjer för att medvetandegöra och synliggöra problemet.

Hjälp oss att ge syraattacksöverlevande kvinnor i Bangladesh ett värdigt liv. Om vi lyckas samla in 110 000 kronor räcker det till opinionsbildning och akuta åtgärder, men främst till konkret hjälp för 42 kvinnor:
- Psykologisk hjälp, terapisessioner, enskilt samt i familjen
- Yrkesträning för 42 kvinnor (hjälp med att starta företag, affärsplan och markandsföring.)
- Hjälp att välja aktiviteter, t ex sömnad, trädgårdsskötsel
- Startanslag till affärsverksamhet
- Administration. Alla konstander är beräknade för ett år.

Om vi får in dessa pengar kommer vi kunna starta projekt i slutet av året. Aktuell insamlingsperiod är 1 juni – 30 november.

0 kr
Insamlat


1
Insamlingar

0
Gåvor